Patiëntenavond in Roeselare was groot succes

crohn-verslag-infoavond-overzicht-iris

Op 20 april vond in het AZ Delta Roeselare een infoavond plaats voor IBD-patiënten en hun naasten. Met een opkomst van meer dan 140 geïnteresseerden was het evenement -dat voor de eerste keer plaatsvond- een groot succes.

Vooraleer de infosessie van start ging, konden bezoekers hun licht opsteken bij de infostand van CCV-vzw. “We willen van dit evenement gebruik maken om onze naamsbekendheid in de regio te vergroten”, aldus Inge Vandelannoote van CCV-vzw. “Met deze infostand willen we patiënten in de eerste plaats objectieve informatie aanreiken. Geen evidentie, zeker niet bij patiënten die nog maar net de diagnose kregen. Patiënten zijn op zoek naar een stukje herkenning bij lotgenoten en we hopen dat ook in onze regio hier verder op zal worden ingezet.”

Nood aan duidelijke info

In het publiek zitten zowel patiënten als studenten verpleegkunde, al lag de focus echt op patiënten en hun naasten. “Het is duidelijk dat er nood is aan meer informatie over IBD, ook in de medische wereld, als je ziet hoeveel studenten zich hebben ingeschreven”, aldus IBD-verpleegkundige Liesbeth Moortgat. Ze organiseerde dit evenement samen met Sofie Himpe, de IBD-verpleegkundige van AZ Groeninge in Kortrijk en Patsy Vlieghe, de IBD-verpleegkundige van AZ Sint-Lucas in Brugge. “We willen IBD meer in de kijker zetten. Patiënten worden niet altijd begrepen en dat komt omdat er niet veel geweten is over de ziekte én omdat de ziekte niet altijd zichtbaar is”, aldus de IBD-verpleegkundigen.

Gezonde voeding blijft uitgangspunt

Het ging eerst over voeding en IBD, toegelicht door Lien Biesbrouck, de IBD-diëtiste van het AZ Delta Roeselare. “Het is voor patiënten belangrijk om te beseffen dat voeding alleen niet tot opstoten kan leiden. Maar we kunnen met voeding wel aanzienlijk de levenskwaliteit verbeteren. Gezonde voeding op basis van de voedingsdriehoek blijft het uitgangspunt.” Na een toelichting over wat dat concreet inhoudt, gaf Lien ook richtlijnen mee over welke voeding best te vermijden bij blijvende darmklachten en welke supplementen interessant kunnen zijn.

Ambitieuze doelen voor patiënten

Erna was het de beurt aan professor Van Hootegem, de gastro-enteroloog van het AZ Sint-Lucas in Brugge. Hij gaf een uitgebreide sessie over nieuwe medicatie. “Het doel van de medicatie is sterk veranderd: vroeger ging het om symptoomcontrole, nu gaat het om ontstekingscontrole. Hierdoor is de ziekte niet weg, maar ervaart de patiënt aanzienlijk minder last. We hebben dus al vooruitgang geboekt, maar de concrete oorzaak – en dus ook de genezing – blijft een mysterie. Het bepalen van de juiste behandeling is niet evident, maar in het ziekenhuis hebben we een ambitieus doel voor onze patiënten: opstoten controleren en volledig vermijden.”

Onbegrip voor de vermoeidheid

De avond werd vervolgd door IBD-verpleegkundige Sofie Himpe en Kathy Calleeuw, een studente verpleegkunde, die een studie deed naar vermoeidheid bij IBD-patiënten. Uit de studie bleek dat de vermoeidheid het moeilijkste is om te verwerken. “Er is vooral veel onbegrip, dus goed luisteren naar de patiënt is essentieel.” Tijdens het afsluitende panelgesprek, beantwoordde moderator dr. Baert, gastro-enteroloog van het AZ Delta in Roeselare, samen met collega-artsen, IBD-verpleegkundigen en de diëtiste vragen die de bezoekers gedurende de info-avond konden noteren.

Lijkt zo’n info-avond ook voor jou interessant? Noteer dan alvast 26 april 2018 in je agenda, want dan organiseren de West-Vlaamse ziekenhuizen opnieuw een infosessie.