“Een ongelukje in het openbaar is heel confronterend”

crohn-petitie-toiletpas

Niet naar het toilet kunnen, is voor iedereen lastig en onaangenaam. Voor mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa betekent het een regelrechte ramp. Zelfs de toiletpas biedt voor ons geen soelaas. En dat is heel confronterend.

De toiletpas helpt meestal niet om toegang tot een toilet te krijgen. Het is niet de eerste keer dat ik een ongelukje heb wanneer ik in het openbaar ben. Je moet er altijd op voorbereid zijn.

Crohn en colitis ulcerosa zijn nog te weinig bekend bij het publiek. Daarom stuiten we nog op veel onbegrip.

Help ons de ziekte onder de aandacht te brengen, teken onze petitie.