Een goede relatie met je gastro-enteroloog is belangrijk

crohn-gastro-enteroloog-daniel

Met onze vereniging zijn we heel veel bezig met patiëntenrechten. Sinds 2002 bestaat er een wet op patiëntenrechten  maar we merken dagelijks aan de vragen van patiënten dat die rechten nog onbekend terrein zijn.

Op zoek naar de juiste specialist

Patiënten die niet tevreden zijn van de begeleiding die ze krijgen, durven vaak niet meteen de stap zetten om van arts te veranderen. Terwijl dit perfect mogelijk is en gegarandeerd door de wet.

Inzicht door opvolgschrift

Vragen stellen en inzage vragen in het dossier: ook daar hebben veel patiënten nog koudwatervrees voor. Een goed initiatief om ervoor te zorgen dat het vertrouwen tussen arts en patiënt groeit, is het opvolgschrift . Zo’n opvolgschrift kun je bij onze patiëntenvereniging aanvragen, of bij je specialist. Het laat jou en je arts toe om beter je ziekte te begrijpen omdat het een soort dagboek is dat alle facetten van je ziekte opvolgt: van ziektesymptomen tot omgevingsfactoren.