Een behandelingsplan in mensentaal

crohn-behandeling-persoonlijk-liesbeth-ibd-verpleegkundige

Patiënten willen weten waarom ze bepaalde medicatie moeten innemen. “Neem nu gewoon dat pilletje”, werkt niet meer. En terecht. Mensen zijn mondiger geworden en praten meer over hun ziekte, zeker via sociale media. Aangezien therapietrouw enorm belangrijk is bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is uitgebreide en verstaanbare informatie over het behandelingsplan noodzakelijk.

Duidelijke verwachtingen scheppen

Patiënten moeten weten waarom ze bepaalde medicatie nemen en wat de mogelijke neveneffecten en risico’s zijn. Het is ook belangrijk om duidelijke verwachtingen te scheppen. Bij sommige medicatie zie je al na enkele weken resultaat, bij andere duurt het maanden. Ook dat moet ik meegeven aan patiënten.

Daarom leg ik samen met de arts het behandelingsplan uit, waarbij de arts het eerste woord neemt en ik alles herhaal in meer begrijpbare taal. Onze uitleg moet geloofwaardig zijn en op maat van de patiënt. Sommige patiënten aanvaarden het als ik hen de opties uitleg, anderen aanvaarden het enkel als het van de arts komt.

Ga langs bij een -psycholoog

De onverwachte opstoten zijn voor patiënten meestal het zwaarst – ook mentaal – om te dragen. IBD kan namelijk heel onvoorspelbaar zijn. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Ik verwijs soms patiënten door naar een gespecialiseerde IBD-psycholoog uit ons team. Ik probeerde die ondersteuning vroeger zelf te bieden, maar dat is niet altijd mogelijk. Veel hangt af van de manier waarop je het aanpakt, maar het is altijd belangrijk om hen het gevoel te geven dat ze bij jou of iemand anders uit het team terechtkunnen. En dat je eerlijk bent. Dat is niet altijd het makkelijkste want het is soms verleidelijk om de negatieve realiteit te verbloemen voor de patiënt maar op lange termijn is eerlijk communiceren wel het beste voor iedereen.