Wat doet een IBD-verpleegkundige?

crohn-ibd-verpleegkundige-liesbeth

Na 10 jaar ervaring als verpleegkundige op de dienst oncologie besloot ik de overstap naar gastro-enterologie te maken. Ik had al ervaring met klinische studies, dat zijn onderzoeksdaden op mensen die nodig zijn om nieuwe technieken en behandelingen te ontwikkelen. Via dergelijke studies kreeg ik voor het eerst te maken met IBD.

Het was een onderwerp dat meteen mijn aandacht trok omdat er toen heel weinig over bekend was. Toch ben ik pas sinds 2016 officieel IBD-nurse in het AZ Delta in Roeselare. Na een pauze van 6 jaar – waarin ik lesgaf aan studenten verpleegkunde – wilde ik terug naar de werkvloer. Ik miste de patiënten en het dagelijks contact. Sindsdien ben ik in dienst als voltijds IBD-nurse voor in totaal een 1.000-tal patiënten.

Ik voer klinische studies uit, onderhoud externe relaties en maak presentaties voor studiedagen en infoavonden. Het grootste deel van mijn tijd gaat naar patiëntenzorg. Ik ben uitsluitend bezig met patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het is voor patiënten belangrijk dat ik snap wat zij meemaken en dat ze altijd bij mij terechtkunnen. Ik ben voor hen de eerste hulplijn en ben altijd bereikbaar via mail of telefoon.

Als er een vraag binnenkomt, beslis ik of ik zelf rechtstreeks antwoord of ik eerst overleg met de arts. Er zijn bepaalde routines en procedures waarop ik me kan baseren, maar ik hou de arts van alles op de hoogte. Zelfs van een kort telefoongesprek of een mail met een eenvoudige vraag van een patiënt. Om onze dienstverlening nog meer te optimaliseren, is er ook een IBD-diëtist in dienst. Patiënten kunnen altijd bij ons terecht, al is het maar om ze gerust te stellen