De IBD-verpleegkundige: schakel tussen arts en patiënt

ibduza_driesluyten6

Frederika en Deborah werken als IBD-verpleegkundigen. Eén dag in de week ondersteunt collega Els hen.

Frederika werkte eerst als studieverpleegkundige. Daar volgde ze IBD-patiënten op die deelnamen aan klinische studies. In deze studies wordt de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe medicatie voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa onderzocht. Vanuit deze job groeide ze door tot IBD-verpleegkundige. Vier jaar geleden begon ook Deborah als IBD-verpleegkundige.

Frederika: “Wij volgen de patiënten op in de dagzaal, waar ze langskomen voor hun intraveneuze behandeling of voor bijvoorbeeld een bloedafname. We informeren hoe het met hen gaat, checken de huidige medicatie, controleren of er nieuwe voorschriften nodig zijn en regelen ook de contacten met de behandelende arts. Met de patiënten die net een colonoscopie achter de rug hebben, doen we een nagesprek. Wij zijn ook het eerste aanspreekpunt na de diagnose. Wij overlopen dan nog eens rustig alle informatie die de arts hen gaf. Bij dit tweede gesprek duiken vaak nog nieuwe vragen op of andere twijfels. We geven nog bijkomende uitleg over de diagnose en bezorgen extra informatie via folders en brochures.”

Deborah: “We leren de mensen aan hoe ze medicatie onderhuids moeten inspuiten. We proberen ook de afspraken die patiënten in het ziekenhuis hebben zo veel mogelijk te bundelen met andere afspraken, zoals een consultatie met een andere specialist. Zo proberen we te vermijden dat patiënten al te vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Dus we zorgen ervoor dat ze bij hun behandelende arts terechtkunnen, maar zo nodig ook aansluitend bij de diëtist, dermatoloog, reumatoloog … Afhankelijk van de symptomen.”

Frederika: “Elke patiënt krijgt onze contactgegevens mee zodat ze ons kunnen bereiken als ze daar nood aan hebben of als ze vragen hebben. Wij fungeren als tussenpersoon tussen de patiënt, de arts en de andere specialisten.